Grafická stránka Cimrmanova notového záznamu

Pozn.: Pasáže o transpozici jsou vyznačeny tučně.

Možná, že už o tom víte sami z denního tisku, že na pražské konzervatoři byla konečně otevřena večerní škola cimrmanologie. My z toho máme nelíčenou radost, dalo to práci a zejména nás těší, že už máme prvního posluchače: je to žák 1. ročníku Petr Brukner z Brandýsa nad Labem - on studuje dálkově. A Petr Brukner si pro dnešní večer připravil svůj první - a myslím, že velice zajímavý - referát. Prosím tedy Petra Bruknera.

Tak… já jsem si měl připravit referát na téma "Grafická stránka… Cimrmanova…

Dobře! Tak v podstatě si počínáte velice dobře, ale mně to neříkejte, tady posluchači jsou na Vás zvědaví. Pěkně nahlas, aby to všichni slyšeli.

Tak já jsem si měl připravit referát na téma "Grafická stránka Cimrmanova notového záznamu".

Na mě se vůbec neohlížejte, já jako bych tu nebyl.

Tak… Osnova: Za "á" notová osnova, za "b" nožičky, za "c" závěr.
Za "á" notová osnova: Zjistil jsem, že Cimrman nepsal noty jako ostatní skladatelé na notový papír. Cimrman psal noty na čistý pauzovací papír bez linek. Linky měl na tvrdé podložce, na kterou pauzák přikládal…

No, tak jistě víte, proč to tak dělal.

Notový papír byl drahý!

No to byl, ale co také tenkrát nebylo drahé, že? K tomu ho vedl jiný důvod, zkuste na to přijít!

Cimrman měl málo peněz!

To nám říkáte jinými slovy stále totéž, nemáte to tady někde dál?

Dál už tady mám jenom nožičky a závěr.

No… Tak to bylo přece kvůli transpozici. Cimrman potom pouhým posunutím pauzáku po podložce nahoru nebo dolů transponoval celou skladbu výš nebo níž. Tím si ušetřil spousty namáhavé práce - kdo jste někdy transponoval, dáte mi za pravdu. Ovšem je třeba říci, že nám badatelům tím práci zkomplikoval. My totiž často nevíme, kam pauzák na podložku přiložit - jak vysoko a řada skladeb je pro nás tím nečitelná. Zvláště taková maličkost nám ztěžuje výzkum, že Cimrman psal zásadně všechny nožičky od not - půlových, čtvrťových a tak dále, směrem dolů. Kdežto my... ale to už víte jistě Vy, jak píšeme nožičky?

Od noty "h" nahoru píšeme nožičky dolů a od noty "h" dolů píšeme nožičky nahoru... né... dolů... nahoru.

No… dobře, dobře. Ale pokračujte dál, já jsem Vás přerušil.

Za "b": nožičky.
Když Vy už jste to říkal…

Co jsem říkal?

Že Cimrman psal nožičky všech not směrem dolů.

Dobře, ale nějak šířeji jste o tom nepojednal?

Šířeji?! …ne.

Tak to přeskočte a přejděte k dalšímu bodu.

Za "c": závěr: Cimrmanův způsob zápisu not byl na svou dobu neobvyklý a odlišoval se výrazně od způsobu, jakým zapisovali noty tehdejší význační skladatelé jako například: Bach…

Pěkně celé!

…Offenbach, Marie Weber, Glinka, Musorský, Rimský a Korzakov.

Já myslím, že napoprvé to nebyl špatný referát. Děkujeme Vám.Tato ukázka je součástí vědeckého semináře, který předchází Cimrmanově hře Hospoda na mýtince uváděné Divadlem Járy Cimrmana. Text byl převzat z Neoficiálních stránek Divadla Járy Cimrmana a upraven.

Pokud nám chcete něco sdělit k této stránce nebo k celému webu, využijte náš profil na Facebooku. Abyste mohli vkládat své příspěvky, musíte být na Facebooku s našimi stránkami propojeni.

TOPlist

Kytara.cz - Nejen kytary, akordy a ladička; copyright © 1999 - 2023 Libor Smékal